راه اندازی شبکه های بی سیم

  • امکان سنجی برای برقراری لینک های ارتباطی بین نقاط
  • نصب و اجرای نصب دکل های مخابراتی
  • پشتیبانی و نگهداری ازتجهیزات وایرلس
  • برقراری لینک های ارتباطی مایکروویو

    ارتباط بین دفاتر و شعب

    • برقراری ارتباط بین دفاتر و شعب روی بستر اینترانت و اینترنت