خدمات مشاوره و ارائه راهکار

 بخش خدمات شبکه کارن تک در زمینه مشاوره و ارائه راهکار خدمات ذیل را برای مشتریان عزیز ارائه می دهد:

  •  خدمات مشاوره شبکه و ارائه راهکار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت پیشبرد اهداف سازمان ها و شرکت ها
  •   ارائه راهکارهای تخصصی و فنی شبکه مطابق با استانداردهای جهانی با توجه به نیازها و امکانات شبکه ئ سازمان ها و شرکت ها
  •  ارائه راهکارهای جامع در زمینه امنیت شبکه مطابق با استانداردهای جهانی
  •  خدمات مشاوره در زمینه راه اندازی انواع شبکه های ارتباطی از جمله شبکه های LAN , Wan , Wireless و …
  •  خدمات مشاوره در زمینه راه اندازی شبکه ، تغییرات اساسی در شبکه و بهبود ساختار شبکه با در نظر گرفتن کاهش هزینه ها و همینطور بالا بردن بازده کاری برای سازمان ها و شرکت ها
  •  مشاوره در زمینه راه اندازی سرویس های مورد نیاز شبکه
  •  مشاوره در زمینه ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری و همینطور بهبود وضعیت شبکه
  •  مشاوره در زمینه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز شبکه سازمان ها و شرکت ها
  •  مشاوره و ارائه راهکارهای مجازی سازی در جهت استفاده بهینه از منابع سخت افزاری ، کاهش هزینه های نگهداری ، افزایش کارایی و بهبود مدیریت و کنترل شبکه…
  •  مشاوره و ارائه راهکارهای تخصصی در زمینه کنترل هوشمند شبکه