خدمات پسیو شبکه

  • راه اندازی ونصب شبکه کابلی
  • نصب و اجرای انواع ترانکینگ و داکت
  • کابل کشی شبکه، تلفن، برق و UPS
  • راه اندازی و اجرای شبکه های بیسیم Wireless و Point to Point
  • اجرای شبکه ساختار یافته
  • ارائه نقشه از بستر کابلی و بی سیم شبکه