خدمات شبکه

خدمات شبکه پیشروان فناور کارن دارای چند حوزه به صورت ذیل می باشد:

1- خدمات مشاوره و ارائه راهکار

2- خدمات راه اندازی و پیاده سازی شبکه

3- خدمات پشتیبانی شبکه

4- نگهداری سیستم ها

در هر یک از مراحل کارشناسان مربوطه به صورت تخصصی اقدامات لازم را انجام داده و نتایج حاصله را به صورت مستند آماده و تکمیل نموده و در اختیار مدیران ارشد قرار می دهند. پس از ارائه درخواست اولیه از سمت مشتری ، بازدید اولیه توسط کارشناس فنی پیشروان فناور کارن انجام خواهد شد. ابتدا کلیه نیازهای کارفرما ثبت شده، سپس از بستر موجود شبکه اطلاعات لازم تهیه خواهد شد و یا در صورت فلت بودن شبکه یعنی اینکه تا آن لحظه هیچ اقدامی انجام نشده باشد، بررسی جهت نوع اجرا انجام خواهد شد. موارد مهم در این بازدید ابتدا نیاز کارفرما، سپس تجهیزات موجود می باشد. مواردی شامل نوع بستر ارتباطی مانند کابلی یا بیسیم، تعداد کاربران، میزان و نوع منابع موجود مانند انواع سرور، سوئیچ، روتر، Storage، فایروال، در صورت شعبه ای بودن شبکه، محل شعبات، نحوه ارتباط با شعب، بررسی مسائل امنیتی مانند بررسی نوع و چگونگی ارتباط از بیرون به داخل، فایروال، آنتی ویروس و سایر موارد جزو آنالیزهای اولیه می باشند. از تمامی این مرحله گزارشی توسط کارشناس پیشروان فناور کارن تهیه خواهد شد. این گزارش توسط مدیران ارشد بررسی شده و نتیجه در غالب یک طرح فنی به کارفرما ارائه خواهد شد. این طرح شامل بستر موجود، تجهیزات وسرویس های موجود، نیازهای کارفرما، تجهیزات و سرویس های مورد نیاز جهت رسیدن به نقطه دلخواه کارفرما و مناسب با استانداردهای شبکه، زمان انجام پروژه از ابتدا تا انتها می باشد. این طرح جهت بررسی به کارفرما ارائه می شود. موارد مورد نیاز به طرح اولیه اضافه و یا از آن حذف خواهد شد و نتیجه نهایی پس از اصلاحات در قالب یک پیش فاکتور اولیه به کارفرما ارائه خواهد شد.

تیم فنی پیشروان فناور کارن خدمات شبکه خود را در چند مرحله ارائه می نماید:

– مرحله اول پس از درخواست خدمات شبکه از سمت مشتری، دریافت اطلاعات شبکه موجود و ثبت درخواست مشتری می باشد

– در مرحله دوم بر اساس شرایط فعلی، درخواست مشتری و بودجه حدودی، آماده سازی یک طرح اولیه، برآورد هزینه تجهیزات و خدمات می باشد

– مرحله سوم بررسی طرح اولیه و اعمال تغییرات و تدوین طرح و پیش فاکتور نهایی می باشد

– مرحله چهارم اجرای خدمات شبکه تعیین شده در بازه زمانی مشخص می باشد