نصب دوربین مدار بسته

  • نصب و راه اندازی دوربین های تحت شبکه
  • پیاده سازی و اجرای سیستم مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
  • نصب و راه اندازی سیستم نگهداری تصاویر روی SAN Storage
  • پیاده سازی و اجرای Backup Server